Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Idź do spisu treści

Menu główne

2

SZKOŁA PODSTAWOWA

Projekt: „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost”

    W roku szkolnym 2012 /2013 r Gmina Zawichost  realizuje  projekt systemowy  pt.  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost . Realizowany jest on w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
    Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Zawichost tj. Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim   oraz  Szkoły Podstawowej w  Zawichoście w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście. Celem projektu jest  wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u  32 uczniów ( 17Ch/15Dz)oraz rozszerzenie umiejętności u 24 szczególnie uzdolnionych uczniów (11Ch 9Dz) w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację  procesu kształcenia uczniów/uczennic z klas I-III Szkół Podstawowych w gminie Zawichost w roku szkolnym 2012/2013. Projekt obejmuje organizację następujących zajęć w ramach indywidualizacji nauczania  w poniższych placówkach dydaktycznych:
I. Szkoła Podstawowa w Czyżowie Szlacheckim:
Zajęcia ruchowe  dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo – 30 godzin
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godzin
Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych – 30 godzin

Łącznie przeprowadzonych zostanie 90 godzin zajęć dydaktycznych. Ilość osób, która otrzyma wsparcie wg zajęć wyniesie 20
.
Informacje o prowadzonych zajęciach:
Na każdy rodzaj zajęć przeznaczone jest 30 godzin. Zaplanowane są raz w tygodniu do końca roku szkolnego. Odbywają  się w piątki na 5 godzinie lekcyjnej.


Prowadzący: MARZANNA KRYSZTAŁOWSKA

Rodzaj zajęć: Zajęcia logopedyczne  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Prowadzący: DOROTA MUCHA

Rodzaj zajęć: Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w dziedzinie  nauk przyrodniczych;

Prowadzący:  RENATA WÓJCIŃSKA

Rodzaj zajęć: Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych ruchowo.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego